Špecifikácia podkladov pre tlač

Ako pripraviť tlačové dáta? Tento dokument Vám môže napomôcť k dosiahnutiu korektných, prípadne aj lepších výsledkov pri tlači vašich zákaziek na našom HP Indigo. Väčšinou sa jedná len o odporučenia. Ale je možné, že pri nedodržaní niektorých požiadaviek vás upozorníme, prípadne vrátime tlačové dáta s určitým odôvodnením.

 

Súbory

Ideálny formát pre odovzdávanie tlačových podkladov je PDF.

Pri iných súboroch môže byť problém so spracovaním. Vyhnite sa formátom cdr, ai, eps, indd,s vg, jpg, png, tiff, bmp, psd. Ako aj súbory kancelárskeho balíka Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Štandard

Je vhodné používať štandard odovzdávania tlačovín. Primárne PDF/X-1a Po konzultácii je možné použitie PDF/X-4.

PDF/X-1a je prvý medzinárodný štandard pre bezpečné odovzdávanie dát, ktorý pretrval dodnes. PDF/X-4 je novší štandard, ktorý dovoľuje napríklad priehľadnosti, vrstvy a viac farebných priestorov.

Farby

Štandard PDF/X-1a povoľuje výhradne použitie farieb CMYK, štandard PDF/X-4 povoľuje okrem CMYK aj RGB a Lab. Pre bezpečné odovzdanie podkladov odporúčame zostať pri CMYK.

Pre krivkovú grafikutexty použite CMYK.

Pre rastrovú grafiku použite CMYK alebo RGB. Objekt RGB musí mať vložený ICC profil, pre korektný prevod do CMYK.

V niektorých prípadoch (najmä pri profesionálnych fotografiách) je lepšie použiť RGB s profilom AdobeRGB.

Pri úpravách dokumentov, môžete použiť výstupný profil zariadenia na vizuálnu kontrolu. Profil nevkladajte do tlačových dát. Stiahnite si ho  tu.

Pri väčších plochách použite namiesto 100 % K, Sýtu čiernu (napr.: 100 % K + 50 % C + 50 % M). Nepoužívajte ju pri malých textoch a tenkých linkách, mohla by mať za následok nepresnú sútlač.

Tlač priamych farieb neumožňujeme. Všetky farby definované ako priame, budú prevedené RIPom do CMYK. Výnimku tvorí tlač bielou farbou.

Maximálne pokrytie farbou by malo byť pri

Stránka

Stránka musí obsahovať rezací rámček (TrimBox), ktorý definujte rozmer výslednej tlačoviny.

Objekty, ktoré majú siahať po okraj stránky, musia mať spadávku.

Spadávka musí byť minimálne 3 mm. V závislosti od následného spracovania aj väčšia (V1: 3–10 mm; V2 3–5 mm).

Prvky grafiky by mali byť od vnútorného okraja rezacieho rámčeku vzdialené minimálne 3 mm.

Pridávajte len orezové značky. Mali by byť vzdialené od rezacieho rámčeka na veľkosť spadávky.

Písmo a text

Všetky písma musia byť vložené. Do kriviek ich prevádzajte len v najnutnejších prípadoch.

Text musí byť v CMYK.

Čierny text v bežných veľkostiach, ktorý má pod sebou pozadie, by mal mať vždy zapnutú pretlač (overprint). Väčší čierny text s objektmi na pozadí by mal mať vypnutú pretlač alebo by mal byť vytlačený sýtou čiernu.

Biely text nesmie mať zapnutú pretlač – inak pri tlači zmizne.

Drobné písmo by malo byť tlačené len jednou farbou, maximálne dvoma.

Minimálna veľkosť pri 100 % farebnosti – pre rastre (napr.: 70 %) voľte väčšie hodnoty):

Negatívne písmo by nemalo mať príliš tenké ťahy znakov. Zvoľte si písmo so širším ťahom.

Vektorová grafika

Pre krivkovú grafiku použite CMYK.

Minimálne hrúbky liniek:

Tenké čierne linky by mali byť v 100% K a mať zapnutú pretlač ak sú umiestnené na farebnom pozadí.

Väčšie čierne plochy s objektmi na pozadí by mal mať vypnutú pretlač alebo by mal byť vytlačené sýtou čiernu.

Biele objekty nesmú mať zapnutú pretlač – inak pri tlači zmiznú.

Rastrová grafika

Rastrové obrázky v PDF musia mať rozlíšenie 150 – 300 ppi.

Obrázky v PDF môžu zostať v RGB. Musí byť vložený ICC profil, aby bol možný korektný prevod do CMYK. Prevod farieb do CMYK môže ovplyvniť farebnosť.

Nepoužívajte príliš vysoké ppi (napr.: 800 ppi)

Priehľadnosť

Priehľadnosť nepoužívajte pre zosvetlenie farby a na malé texty.

Priehľadnosť zlučujte, až keď je to nevyhnutne potrebné.

Priestor zlúčenia priehľadností nastavte na CMYK a vysoké rozlíšenie.

Tlač bielou farbou

Biela farba musí byť definovaná ako 100 % priama farba s názvom White so zapnutou pretlačou.

CMYK + White musia byť na jednej strane PDF.

Predrez / Výrez plotrom

Tlačové dáta musia mať spadávku.

PDF musí mať tri strany: 1. tlač, 2. Výseková linka, 3. Náhľad výseku

Ako vám môžeme pomôcť?

Zaujala vás naša ponuka alebo potrebujete poradiť? Kontaktujte nás prostredníctvom formulára a náš profesionálny tím vám rád odpovie na všetky vaše otázky.